Gebaeude Flagge Gebaeude Dach Platz Huetten Huette Kiosk Haupteingang Wiese Winter

Landgoed Haanhof in het verleden en het heden

Het Landgoed Haanhof is een deel van de stad Unkel. Het landschap wordt gekenmerkt door het schilderachtige Rijndal, de wijnbergen, het vruchtbare hoogplateau en de uitgestrekte bosgebieden die tot in het "Westerwald" doorlopen. De Rijn stroomt in een grote boog om het hoogplateau heen en in het dal ligt midden in een kniebocht de stad Unkel.

 

Het landgoed Haanhof ligt op circa 190 meter boven de stad Unkel op het uitgestrekte hoogplateau vlakbij de plaats Bruchhausen, bekend als Maria's bedevaartplaats bij het Zevengebergte ("Siebengebirge").

 

Het gebied om het landgoed wordt aangeduid als "Bruchhausener Heide", om daarmee het natuurlijke verschil aan te geven met het overige deel van het plateau. Terwijl noordelijk en oostelijk in de regio's van Bruchhausen en Orsberg de vruchtbare landbouwgronden zich uitstrekken bepalen bos en groengebieden de omgeving van het landgoed Haanhof. Dit verschil wordt teweeg gebracht door de andere bodemsamenstelling in dit gebied.

 

Het ontstaan van het landgoed

In de jaren 1834 en 1836 verwierf Johann Heinrich Aloys Haan, een vermogende Keulse wijnhandelaar, delen van de Unkeler landerijen. Als vestigingsplaats voor de zogenoemde Hanenburcht (Haanenburg) koos hij een locatie op de helling naar het Rijndal. In 1837 is de eerste steen gelegd voor het hoofdgebouw. De positionering van het gebouw leverde een schitterend vergezicht op, dat destijds nog niet door het bos werd belemmerd, met uitzicht op het Rijndal en op heldere dagen met een zicht tot de stad Keulen.

Net als in hun stedelijke woning in Keulen werd ook het landhuis voorzien van een eigen Kapel. Hier werden gedurende het leven van de familie Haan regelmatig kerkdiensten gehouden.

 

Na verdere grondaankopen in de regio van Bruchhausen omvatte het landgoed een totale oppervlakte van 110 hectare aan landbouwgrond en bos, een imposante grote in een gebied met voornamelijk verkavelde kleinere landbouwgebieden.

 

De economische basis van het bedrijf werd gevormd door de uitgestrekte vlakte van de "Bruchhausener Heide", waarvan de landbouwgrond werd gebruikt voor de melkveehouderij. Op tijdelijke basis vonden er ook wijnbouw en groenteteelt plaats.

 

Na de familie Haan wisselde het Landgoed Haanhof meerdere keren van eigenaar of pachter tot het landgoed in 1913 door Graaf Ferdinand Hoensbroech en zijn vrouw Wilhelmine aangekocht werd. Graaf Hoensbroech stamde af van het oud-Limburgs adellijke geslacht Hoensbroeck, dat van oorsprong als hoofdresidentie Slot Hoensbroek in Heerlen had. Later werd Slot Haag in Geldern (vlakbij Venlo) aan de Nederrijn de residentie van de familie Hoensbroeck. Zij zijn nog de enige markgrafelijke familie met de titel markies en markiezin (markgraaf/markgravin) die van Nederlandse afkomst zijn. In 1972 kwamen de gebouwen van het landgoed in het bezit van het echtpaar Erhard en Martha Siebicke, die al sinds 1956 op het landgoed als pachters woonden. Tegenwoordig is het landgoed Haanhof eigendom van de tweede generatie, het echtpaar doctor Gisela en Helmut Born.

 

Het hedendaagse landgoed

De voortdurende veranderingen in de landbouw leidde uiteindelijk begin van de jaren 70 tot een koersverandering in de bedrijfsvoering. De landbouwgronden werden grotendeels (her)bebost. Enkele weidegebieden werden voor de paardenstoeterij gebruikt. Na het afstoten van de landbouw hebben de niet meer gebruikte gebouwen een andere bestemming gekregen. Tegenwoordig worden ze als woningen en bedrijfsruimten gebruikt. Een deel van het gebied is in gebruik genomen als kampeerbestemming, camping "Bruchhauser Heide".